Jedz ciasta i chudnij!

Tak to naprawdę możliwe! Najnowsze badania naukowców potwierdzają to, o czym dotychczas mógł tylko marzyć każdy odchudzający się. Do tej pory istniało przekonanie, że słodycze, czekolada i ciasta to produkty zakazane na diecie, teraz okazuje się jednak, że jest wręcz odwrotnie. Tak, to może wydawać się zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe, ale jednak takie są fakty, którym trudno zaprzeczyć. Naukowcy mają już pewność, że zjedzenie czekoladowego ciasta wcale nie przyczyni się do przybierania na wadze i tycia, a wręcz pomoże schudnąć. Ale tu bardzo istotną rolę odgrywa pora, kiedy to ciasto zjeść można – otóż na odrobinę szaleństwa pozwolić możemy sobie tylko rano! Bo to właśnie poranek jest naj­lep­szą porą na za­ja­da­nie się sło­dy­cza­mi. Dlaczego? To właśnie wtedy nasz me­ta­bo­lizm jest naj­szyb­szy, a poza tym przez cały długi dzień spokojnie spalimy nadprogramowe kalorie.

Naukowcy zachęcają więc do zastąpienia zdrowego, bogatego w składniki odżywcze i minerały śniadania kalorycznym ciastem. Powód jest banalnie prosty: dzięki temu zaspokoimy swoją potrzebę zjedzenia czegoś słodkiego i nie będzie nas już kusiły słodkie pyszności później. Poza tym jeżeli będąc na diecie pozwolimy sobie na taki luksus w postaci czekoladowego tortu na pierwszy posiłek, to będziemy bardziej usa­tys­fak­cjo­no­wa­ni swoją dietą i nie będziemy mieli poczucia, że z czegoś musimy dla niej rezygnować, a dzięki temu dłużej na niej wytrwamy.

Najnowsze tezy naukowców mogą naprawdę szokować, ale nie da się ukryć, że zostały one poparte solidnymi badaniami klinicznymi. Testy i badania przeprowadzono na grupie 193 oty­łych osób, które zostały podzielone na dwie grupy. W pierw­szej znalazły się te, które spo­ży­wa­ły tylko dietetyczne śnia­da­nia, któ­rych ka­lo­rycz­ność nie przekraczała 300 kcal, natomiast ci z drugiej mogli bez oporu opychać się rano m.in. cze­ko­la­do­wy­mi cia­sta­mi o war­to­ści ener­ge­tycz­nej nawet 600 ka­lo­rii.

Po 16 ty­go­dniach trwania eks­pe­ry­men­tu okazało się, że osoby z obu grup schu­dły tyle samo, czyli śred­nio 15 ki­lo­gra­mów. Nie miało tu więc żądnego znaczenia spożywanie kalorycznego śniadania. Jeszcze bardziej zaskakujące okazały się jednak wyniki po 32 ty­go­dniach. Otóż okazało się, że osoby z pierw­szej grupy, które jadły tylko dietetyczne śnia­da­nia przy­ty­ły aż o 10 ki­lo­gra­mów, natomiast badani spożywający słodycze schudli kolejne 6 kg!

Dodaj komentarz